• استان هرمزگان-شهر بندرعباس
  • 076-33683981

برگزاری آزمون جامع دوره راهنمایان بوم گردشگری و زمین گردشگری بین المللی نیمه دوم سال 97

با توجه به اعلام اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آزمون جامع نیمه دوم سال 97 در روز جمعه 10 اسفند

 

با توجه به اعلام اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان ، آزمون جامع گردشگری نیمه دوم سال 97 در روز جمعه 10 اسفند ماه در محل سالن امتحانات جهاد دانشگاهی  استان هرمزگان برگزار خواهد شد.

شایان ذکراست اخرین مهلت دریافت کارت ورود به جلسه تا پایان تاریخ 97/12/09 می باشد جهت دریافت به سایتwww.edutourism.ichto.ir مراجعه نمایید