• استان هرمزگان-شهر بندرعباس
  • 076-33683981

راهنمایان طبیعت گردی

 

 

مختصات دوره :

 

مدت زمـــان دوره : 536 ساعت (تئوری+عملی)

 

طــول مـدت دوره : 8 ماه 

 

ناظر عالیه دولتی: دفتر مطالعات و آموزش گردشگری

 

تـاریخ شروع دوره: 1398/08/08

 

مـحـــل بــرگـزاری:مکان موسسه مشق آفرینش

 

ظــرفیت ثبـت نام : حداکثر 25نفر

 

مــهلت ثبـــت نام : حداکثر 1398/08/01

 

شــرایط تحــصیلی شـرکت در دوره:

حــداقل مدرک تحصیلی : کــــارشنــــــــاسی 

 

ســــــایر شرایط دوره:

 

الزامات اداری:تکمیل فرم ثبت نام بهشکل آنلاین

الزامات اداری:تکمیل فــرم  تعهدنامه در موسسه

الزامات اداری:ارائه مــدارک تحصیلی و شناسایی

الزامات مــالی:تعیین وضـــــــــعیت  پرداخت مالی

هــزینه دوره :2،400،000 تومان با امکان تقسیط

 

 

لیست سرفصل های دوره:

 

مبانی اکوتوریسم +آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران+آشنایی با بندپایان و پروانه نگری+آشنایی با ماهیان و آبزیان ایران+آشنایی با دوزیستان و خزندگان ایران+آشنایی با پرندگان ایران و پرنده نگری+آشنایی با پستانداران ایران+آشنایی با گیاهان ایران+مدیریت بحران و پاسخ به شرایط اضطراری+فنون استقرار در طبیعت و جهت یابی+فنون و مهارت های تورگردانی+الگوهای رفتاری و آداب معاشرت در گردشگری+آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری+آشنایی با روحیات ملل+شناخت صنعت گردشگری+زبان تخصصی اکوتوریسم+آشنایی با اکو سیستم های ایران و جغرافیایی طبیعت گردی+آشنایی با اکولوژی و حفاظت+آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی+اصول تفسیر میراث+پروژه های مدیریت مقاصد اکوتوریسم+آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی+اقلیم شناسی+آشنایی با تجهیزات طبیعت گردی+آشنایی با نجوم و صور فلکی+عکـــــــــــــــــــــــــاسی و تصویربرداری در طبیعت

 

مزایای شرکت در دوره:

 

دریافت گواهی نامه معتبر از سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور+ صـــــــــــــــدور کارت راهنمای طبیعتگردی برای فراگیران موفق در آزمون و مصاحبه + مجوز رسمی و قانونی فعالیت به عنوان راهنمای مورد اعتماد سازمان گردشگری کشور + شنــــاخت مطلـوب طبیعت ایران و اجزای مهم و حائز اهمیت آن به شکل علمی و عملی + کسب مـهارت و فنـون راهنمای تور،امداد و نجات در طبیعت و مهارت های طبیعتگردی + عـــضویت در انجمن راهنمایان گردشگری استان هـرمزگان و بهره مندی از پوشش ها +آشنایی با اصول و اسلوب گردشگری پایدار و بومـــــگردی مطابق با استانـــدارد جـــهـــــانی