• استان هرمزگان-شهر بندرعباس
  • 076-33683981

درباره مشق آفرینش

 

 

 

 

 

 

مشق آفرینش تيمي از علاقمندان به طبيعت و توسعه پايدار می باشد كه با تخصص و تجربه اي كه در طي سال هاي گذشته و از نزد اساتيد بزرگوار داخلي و خارجي و دانش بومي تحصيل كرده ايم با اتكال بر پشت كار ،هم افزايي تيمي و همگرايي تخصص ، تجربه و علاقمندي عاشقانه يكان يكان همكاران و دوستانمان براي توسعه پايدار هرمزگان با آموزش ، پژوهش و ترويج سفرهاي مسئولانه به طبيعت (اكوتوريسم) و ذي نفع سازي جوامع محلي ، رونق صنايع دستي ،حفاظت از محيط زيست و عرصه هاي منابع طبيعي و  اشاعه فرهنگ صحيح  مصرف آب و انرژي و چرخه بازيافت در سرتاسر استان هرمزگان ،مجدانه ميكوشيم تا با همدستي و همراهي همه دلدادگان به بوم هرمزگان مراقب نبض سبز حیات بر پهنه آن باشيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام شخصیت حقوقی:

شرکت تعاونی خدمات آموزشی پژوهشی و مشاوره ای مشق آفرینش 360 درجه

 

مجــــــــــوز فعالیت:

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری/اداره آموزش و برنامه ریزی گردشگری

سازمان حفاظت محیط زیست /اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان

وزارت کشور/استانداری هرمزگان

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی/اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان

 

شمـــــــــاره ثبت : 11780

 

محـــــــــــل ثبت : اداره ثبت شرکت ها  و موسسات غیرتجاری بندرعباس

 

ســـــــال تاسیس: 1389/03/02

 

 

  مشق آفرینش تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کل کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ،پژوهشی و مشاوره ای کوتاه مدت در حوزه  یگانه صنعت بدون دودکش جهان ،گردشگری پایدار می نماید.

 

  

مشق آفرینش تحت نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی  سبز ، توان افزایی و اجرای طرح های حفاظت مشارکتی و برنامه های انگیزشی ،فرهنگ سازی و ترویجی در حوزه محیط زیست و در سطح جامعه می نماید.

 

  

مشق آفرینش باور دارد که آسمان شب ، طبیعت فراموش شده ایست که می بایست بیشتر مورد توجه عموم مردم بویژه طبیعت دوستان قرار گیرد بنابراین با همکاری انجمن نجوم خلیج فارس و موسسه آسمان شب ضمن تمهید منابع مطالعاتی و تجهیزات تخصصی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و پژوهش های میدانی و تحقیقات علمی کاربردی در این حوزه می نماید.

 

  

مشق آفرینش همچنین در راستای تعمیق و تفهیم بهتر و کاربردی تر آموزش های نظری ارائه شده توسط اساتید حاذق صلاحیت و حائز تجربیات ناب میدانی اقدام به برگزاری سفرهای آموزشی به مقاصد مختلف متناسب با درس و فصل مربوطه تحت نظارت سازمان ناظر عالیه می نماید.

 

  

سازمان مردم نهاد مشق آفرینش با تکیه بر بزرگترین سرمایه خود یعنی اعضا و داوطلبانش  با نظر به مسائل زیست محیطی دنیای پیرامون  و تجربه و تخصص در استخدام خود اقدام به تعریف پروژه هایی نموده و با همدستی عاشقانه و داوطلبانه اعضای خود با بسیج منابع و مدیریت آن سعی بر بهبود موضوع مورد  هدف می نماید.

 

  

نظر به تمهید تجهیزات تخصصی ،منابع انسانی متخصص و تجربه و شناخت مطلوب اقلیمی مشق آفرینش در حوزه های حاذق صلاحیت خود ، قابلیت ارائه و انجام پژوهش های کابردی متعددی اعم از پایش  و پیمایش های میدانی در حوزه محیط زیست ، منابع طبیعی و آبخیزداری ، کارآفرینی ، گردشگری ، نجوم و آسمان شب ،موضوع آب و انرژی برق ، جوامع محلی و توسعه پایدار را در سطح محلی ،منطقه ای ، ملی و بین المللی به انجام رساند.

 

  

مشق آفرینش ،حسب تجربیات بسیار ارزشمند میدانی ماسبق و بهره مندی از نیروی خلاق ، متخصص   و البته جوان و پیشکسوت در کنار هم و با توجه به نقش انگیزه و علاقمندی  به عنوان لوکوموتیو مشق آفرینش همواره از تجربیات خود آموخته ،آنها را مستند نموده و همزمان با انجام مطالعات مرتبط و مستمر آنها را در پنل هایی تخصصی به الگویی کاربردی ، به روز و بهینه که قابل ارائه به عنوان بسته  مشاوره در حوزه های حائز صلاحیت خود شامل گردشگری پایدار ، کارآفرینی سبز و اشتغال زایی  پایدار ، تسهیلگری در توسعه پایدار روستایی ، الگوی حفاظت مشارکتی و مشارکت در حفاظت از تنوع زیستی ، ترویج علم و عمومی سازی خرد علمی ، نجوم و آسمان شب می باشد فراهم نموده است.