• استان هرمزگان-شهر بندرعباس
  • 076-33683981

راهنمای گردشگری دریایی

 

 

 

دوره راهنمایان گردشگری دریایی یک دوره تخصصی در حوزه گردشگری می باشد و مطابق استاندارد آموزشی ابلاغی از سمت دفتــر مطالعات و آمــوزش گردشگری کــــل کشور، فقـــــط راهنمایـــان طبیــعت گـــردی که دوره راهنمای اکوتورلیدر را گذرانیده اند  صلاحیت شرکت دراین دوره و دریافت گواهی نامه مربوطه را دارند.

 

شروع دوره : هفته اول مهر ماه همزمان با هفته گردشگری و دریانوردی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید...