• استان هرمزگان-شهر بندرعباس
  • 076-33683981

گردشگری دیجیتال

 

||کارگاه آموزشی کارآفرینی در گردشگری دیجیتال ||

 

نخستین سمینار تخصصی گردشگری دیجیتال و دومین کارسوق کارآفرینی در گردشگری با رویکرد  گردشگری دیجیتال در استان هرمزگان

 

 عنــوان کارگاه : کارآفرینی در گردشگری با رویکرد  گردشگری دیجیتال
 
تاریخ برگزاری : چهارم بهمن ماه 97
 
محل بــرگزاری : سالن CIP فرودگاه
 
مـــدرس کارگاه : اشــکـــــان بـــروج
 
موسسه مجـری : مــشــق آفــــــرینش
 
 
 
 
 
ثبت نام تکمیل شد...