• استان هرمزگان-شهر بندرعباس
  • 076-33683981

ثبت نام نخستین دوره راهنمای گردشگری دریایی کشور در هرمزگان

ثبت نام از متقاضیان و علاقمندان به دوره تخصصی راهنمای گردشگری دریایی تحت نظارت و مجوز اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری هرمزگان و با حمایت اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر از هفته اول مهرماه و همزمان با هفته دریانوردی و گردشگری در هرمزگان توسط موسسه مشق آفرینش صورت خواهد پذیرفت.

ثبت نام از متقاضیان و علاقمندان به دوره تخصصی راهنمای گردشگری دریایی تحت نظارت و مجوز وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی کشور و با حمایت اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر از هفته اول مهرماه و همزمان با هفته دریانوردی و گردشگری در استان هرمزگان توسط موسسه آموزش گردشگری مشق آفرینش صورت خواهد پذیرفت.