• استان هرمزگان-شهر بندرعباس
  • 076-33683981

ثبت نام نخستین سفر کارگاه آموزشی برون استانی مشق آفرینش

مشق آفرینش با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ،باغ ملی گیاهشناسی ایران و پارک ملی گلستان نخستین سفر کارگاه آموزشی خود را با رویکرد گیاهشناسی و تنوع زیستی با سفر به باغ ملی گیاهشناسی و ملاقات با پدر علم گیاهشناسی در کشور ،بازدید از تنها جزیره ایرانی دریای خزر «آشوراده » و جنگل نوردی در پارک ملی گلستان برگزار خواهد نمود.
مشق آفرینش با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ،باغ ملی گیاهشناسی ایران ، پارک ملی گلستان و تحت نظارت اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری نخستین سفر کارگاه آموزشی خود را با رویکرد گیاهشناسی و تنوع زیستی با سفر به باغ ملی گیاهشناسی و ملاقات با پدر علم گیاهشناسی در کشور ،بازدید از تنها جزیره ایرانی دریای خزر «آشوراده »  همراه خواهد بود.
.عکاسی ،پرنده نگری ،گاوبانگی،جنگل نوردی و اشنایی  با فرهنگ ترکمن صحرا از دیگر برنامه های جانبی این سفر آموزشی پیشبینی گردیده است. 
شما می توانید اطلاعات کامل این سفر را در لینک زیر مشاهده فرمایید.
 
http://www.tabiat360.ir/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4