• استان هرمزگان-شهر بندرعباس
  • 076-33683981

شروع ثبت نام دومین دوره راهنمای زمین گردشگری در مشق آفرینش

موسسه مشق آفرینش دومین دوره راهنمای زمین گردشگری در استان هرمزگان را تحت نظارت و مجوز سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در شهر بندر عباس از هفته اول مهر ماه و همزمان با هفته گردشگری آغاز می نماید.

موسسه مشق آفرینش دومین دوره راهنمای زمین گردشگری در استان هرمزگان را تحت نظارت و مجوز سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی  و گردشگری در شهر بندر عباس از هفته اول مهر ماه و همزمان با هفته گردشگری آغاز می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام لینک زیر را ببینید.

http://www.tabiat360.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%B3--%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C